free web stats
ENG

中文
line
網站主頁  服務提供  辦公室清潔
辦公室清潔
公司清潔服務       

擁有多年與各大機構的合作經驗,承包各類辦公室清潔合約,地氈,地板,雲石及冷氣等清潔服務。

 
辦公室清潔 辦公室清潔

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

辦公室清潔 辦公室清潔

隔油池清洗前

隔油池清洗後
辦公室清潔 辦公室清潔

玻璃清洗前

玻璃清洗後
Plan H $850起 - 包月、1000呎內,提供每日基本清潔服務    
Plan I $650起 - 包月、1000呎內,提供每日基本清潔服務    
Plan J $450起 - 包月、1000呎內,提供每星期一次基本清潔服務  
噴殺蟲水服務$600起 - 單次、1000呎內        
機洗地氈服務$800起 - 單次、1000呎內        
洗地打臘服務$800起 - 單次、1000呎內